Manualul de diagnostic si statistica a tulburarilor mentale sau DSM-IV-TR editia a patra in limba romana by adelutul in Types > Instruction manuals and dsm iv tr. DSM, DSM-IV, and DSM-IV-TR are trademarks of the American Psychiatric Association. Use Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM- IV. This supplement and the digital versions of DSM-5® (including the DSM-5® Diagnostic Criteria. Mobile App, DSM-5® eBook, and DSM-5® on.

Author:FERNANDO HAGGETT
Language:English, Spanish, Arabic
Country:Tajikistan
Genre:Personal Growth
Pages:772
Published (Last):18.10.2015
ISBN:332-8-30169-289-9
Distribution:Free* [*Registration Required]
Uploaded by: MIGNON

50710 downloads 136853 Views 23.77MB PDF Size Report


Dsm Iv Pdf Greek

BOOK ID: 2kQcYvqC57zoO9g Book Free Pdf Dsm 5 Greek DOWNLOAD May 1st, - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ dsm iv tr Μέσα από το dsm iv tr διέρχεται ο. PDF | The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fourth edition, text revision (DSM-IV-TR) (American Psychiatric Association. Download Citation on ResearchGate | Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th edn, text revision) (DSM-IV-TR) | The arrival of.

The American Psychiatric Association is sponsoring a series of international conferences to set a research agenda for the development of the next edition of the diagnostic manual. The purpose of this article, authored by the Steering Committee of this conference, was to provide a summary of the conference papers and their recommendations for research. Covered herein are the reviews and recommendations concerning alternative dimensional models of personality disorder, behavioral genetics and gene mapping, neurobiological mechanisms, childhood antecedents, cross—cultural issues, Axes I and II continuity, coverage and cutoff points for diagnosis, and clinical utility. This work group then outlined the conceptual and empirical support for an alternative dimensional model of classification First et al. The Nomenclature Work Group recommended in particular that initial efforts toward a dimensional model of classification be conducted with the personality disorders. The white papers developed by the DSM—V Research Planning Work Groups are being followed by a series of international conferences that aim to further enrich the empirical data base in preparation for the eventual development of the DSM—V a description of this conference series can be found at www. Topics covered at this conference included 1 alternative dimensional models of personality disorder, 2 behavioral and molecular genetics, 3 neurobiological mechanisms, 4 childhood antecedents, 5 cross—cultural issues, 6 Axes I and II continuity, 7 coverage and cutoff points for diagnosis, and 8 clinical utility.

The noteworthy changes address the name of disorders, enhance criteria to align all providers in accurately assessing patients, and identify the impact a diagnosis has on daily functioning. The brief review of the new three-part structure outlined below contains some of the key changes in DSM-5 that may impact your clinical practice. Section 1: DSM-5 basics The introductory section of the new volume outlines the changes in the order that they appear.

Section 2: Diagnostic criteria and codes The previous multiaxial structure is now divided into topics with subtopics. Substantial changes were made to the following disorders: Intellectual disability. Intellectual disability is based on clinical assessment and standardized testing of intelligence. DSM-5 emphasizes that intelligence should be assessed across three domains of adaptive functioning: Conceptual domain language, reading, math Social domain social judgment, interpersonal communication Practical domain personal care, job responsibilities The intelligence quotient IQ will no longer be used as diagnostic criteria but is still recommended for assessment.

Intellectual disability is suggested for individuals with an IQ score of approximately 70 or below two standard deviations below the population. Severity can be specified as mild, moderate, severe, or profound. Severity is determined by adaptive functioning rather than cognitive capacity i.

MacArthur Foundation. De asemenea, multe persoane din Asociatia Americana de Psihiatrie merita gratitudinea noastra. Multor altor persoane Ie datoram intreaga noastra gratitudine: Suntem tndatorati in special eforturilor infatigabile ale grupurilor de Lucru pentru revizuirea textului DSM-IV mentionati la pag. Vrem, de asemenea, sa remardim contributia. M ultumiri. Williams pentru meticulozitatea cu care au revazut textul revizuit.

IV a1 Asociatiei Americane de Psihiatrie. IV cer ca el sa se centreze pe scopurile sale clinice, de cercetare ;;i educationale si sa fie sustinut de un fundament empiric extins.

Suprema noastra preocupare a fast aceea de a oferi un ghid util practicii clinice, Noi am dorit sa facem DSM-IV practic 9i utiI pentru clinicieni, urrnarind scurtarea seturilor de criterii, claritatea limbajului ;;i formulari explicite ale constructelor incluse In criteriile de diagnostic.

Un obiectiv suplimentar a fost acela de a facilita cercetarea si de a ameliora comunicarea dintre clinicieni si cercetatori. Noi am fast constienti,. DSM-IV este utilizat de clinicieni si cercetatori de cele rnai diferite. DSM-IV trebuie sa fie utilizabil in diverse situatii-pacient internat in spital, pacient ambulator, spital partial, consultatie de. Din fericire, toate aceste utilizari multiple sunt compatibile unele eu altele,. In plus, am stabilit ca Grupurile de Lucru sa urmeze 0 metoda de lucru riguroasa, pe baza de date,.

Fiecare dintre cele 13 Grupuri de Lucru a fast campus din 5 sau chiar mai multi membri ale carer studii au fost analizate de catre 50 paila la de consilieri, alesi astfel incat sa reprezinte diverse cornpetente, discipline, formatii si medii clinice si de cercetare.

Implicarea multor experti internationali garanteaza faptul ea DSM-IV a dispus de eel mai vast fond de informatii si poate fi aplicat in. Acestea au indus un numar de consultari intre autorii DSM-N si autorii ICD-l0 organizate in scopul cresterii cornpatibilitatii dintre cele doua sisteme. De asemenea, s-au tinut mai multe conferinte metodice, axate pe factorii culturali In diagnosticul tulburarii.

Pentru a mentine linii de comunicare deschise si extinse, GrupuI Operativ a stabilit Iegaturi eu muIte aIte componente din cadruI Asociatiei Arnericane de Psihiatrie, precum si cu peste 60 de organizatii si asociatii interesate in elaborarea DSM-N de ex. Schimburile de informatii au fost, de asemenea, posibile prin distribuirea unui buletin bianual the DSM-Update , publicarea unei coloane regulate despre DSM-IV in Hospital and Community Psychiatry, prezentari frecvente la conferintele nationale si internationale, precum si prin numeroase articole aparute in diverse publicatii,.

Acest volum a prezentat un surnar cuprinzator de propuneri alternative care erau avute in vedere pentru includerea in DSM-IY, eu scopul de a solicita opinii si date suplimentare pentru dezbaterile noastre, Am primit 0 vasta corespondents de la persoanele interesate, care ne-au furnizat date suplimentare si ne-au facut recomandari in legatura cu eventualul impactal posibilelor schimbari din DSM-IV asupra practicii lor clinice, precum 9i asupra invatamantului, cercetarii si activitatii administrative.

Aceasta amploare a discutiilor ne-a ajutat sa anticipant unele probleme si sa Incercam sa reperam cea mai buna solutie dintre diferitele optiuni. Cu un an inainte de publicarea DSM-IV, o schita aproape finala a seturilor de criterii propuse a fost distribuita pentru a perm.

Convingerea noastra este ca inovatia majora a DSM-IV consta, nu in modificarile continutului specific, ci in procesul sistematic si explicit prin care el a fost construit si documentat. Mai mult decat oricare alta nomenclatura a tulburarilor rnentale,. Neeesitatea unei clasifidiri a tulburarilor mentale este evidenta de-a lungul intregii istorii a medicinii, dar a existat putin consens asupra tulburarilor care ar trebui sa fie incluse si a metodei optime pentru organizarea lor.

Unele sisteme includ numai 0 mana de categorii diagnostice, pe cand altele includ mii. Deoarece istoria clasificarii este prea vasta pentru a putea fi rezumata aici, ne vom concentra, pe scurt, numai asupra acelor aspecte care au dus In mod direct la elaborarea Manualului de Diagnostic si Statistidi a Tulburarilor Mentale DSM si la sectiunea tulburarilor mentale din diversele editii ale.

La recensamantul din erau. Desi acest sistem acorda mai multa atentie utilitatii clinice decat. ICD-6 a fost influentata considerabiI de nomenclatura lui Veteran. Uzul termenului de reactie peste tot ln DSM-I reflecta influenta conceptiei psihobiologice a lui Adolf Meyer, conform careia tulburarile mentale reprezinta reactii ale personalitatii Ia factorii psihologici, sociali si biologici. Raportul sau poate fi creditat ca inspirand multe dintre progresele recente in metodologia diagnosticului, In special necesitatea unor definitii explicite, ca mijloc de promovare a unor diagnostice clinice fidele.

DSM-III introduce un numar important de inovatii metodologice, incluzand criterii de diagnostic explidte, un sistem multiaxial si 0 abordare descriptive care incerca sa fie neutra fata de teoriile etiologice. ICD-9 nu a indus criterii de diagnostic sau un sistem multiaxial in mare masura, deoarece principala functie a acestui sistem international era aceea de a deIimita categorii spre a facilita strangerea de date statistice despre sanatatea de fond.

Din cauza insatisfactiei, tuturor specialiHitilor medicale fata de lipsa de specificitate a ICD-9, a fost Iuata decizia de a 0 modifies pentru a fi utilizata in Statele Unite, rezultand astfel ICOCM pentru modificare clinics. Experienta cu DSM-III a revelat 0 serie de contradictii in sistem, precum si un numar de cazuri in care criteriile nu erau in intregime clare.

Cea de a treia editie a Manualului de Diagnostic si Statistics a Tulburarilor Mentale DSM-III a reprezentat un important progres in diagnosticarea tulburarilor mentale si a facilitat in mare masura cercetarea empiridi. Au fost sponsorizate doua conferinte metodice pentru a articula toate Grupurile de Lucru la un procedeu sisternatic de reperare, extragere, strangere si interpretare a datelor intr-o maniera cuprinzatoare si obiectiva.

Sarcinile initiale ale fiecarui.

Unui membru sau consilier al Grupului de Lucru i-a fost repartizataresponsabilitatea conducerii unei treceri in revista cuprinzatoare a literaturii relevante care ar putea oferi informatii pentru rezolvarea problemei controversate si pentru documentarea textului DSM-IV.

Domeniile avute in vedere In luarea deciziilor au indus utilitatea clinics, reliabilitatea, validitatea descriptiva, caracteristicile performantelor psihometrice ale eriteriilor individuale si un numar de variabile validante. Fiecare revizuire a literaturii a specificat: Pentru acest motiv, noi am utilizat.

Avizul a fost cerut in special de la acele persoane considerate a avea 0 atitudine critica fata de concluziile evaluarii, Evaluarile literaturii au fost revizuite de mai multe ori pentru a obtine un rezuItat dit mai cuprinzator si mai echilibrat posibil. Cand 0 revizuire a literaturii - a revelat 0 Iipsa a probelor sau probe contradictorii pentru rezolvarea unui aspect, al11 facut adesea uz de doua surse aditionale - reanalizarea datelor si testarile in teren pentru a Iua deciziile finale.

Analizele unor seturi de date relevante nepublicate au fost suportate de 0 bursa acordata Asociatiei Americane de Psihiatrie de John D. Cele mai multe dintre cele 40 de reanalize ale datelor efectuate pentru DSM-IV au implicat colaborarea mai multor investigatori din diferite locuri. Reanalizarea datelor a facut, de asemenea, posibil ca Grupurile de Lucru sa elaboreze diverse seturi de criterii care au fost testate apoi in trialurile din teren ale DSM-IV.

Desi, in cea mai mare parte, seturile de date utilizate in reanalizari au fast colectate ca parte a studiilor epidemiologice sau a unor studii referitoare la tratament ori a alter studii clinice, acestea s-au aratat, de asemenea, a fi extrem de relevante pentru problemele de ordin nosologic ell care s-au confruntat Grupurile de Lucru ale DSM-IV. Au fast alese diverse locuri, eu grupuri reprezentative de subiecti de provenienta socioculturala si etnica diferita, pentru a asigura generalizabilitatea rezultatelor testarilor in teren si a testa unele dintre cele I11ai dificile probleme de diagnostic diferential.

Cele 12 testari in teren au indus peste 70 de Iocuri si au evaluat mai mult de de subiecti, Testarile In teren au colectat. Deciziile au trebuit sa fie concretizate prin formulari explicite ale ratiunii lor de a fi si prin evaluarea critica sistematica a datelor empirice relevante.

Pentru a creste caracterul practic si utilitatea clinics a DSM-Iv, criteriile au fost simplificate si clarificate cand aceasta a putut fi justificatde datele empirice. A fost Hicuta incercarea de a gasi un echilibru optim in DSM Desi numarul de date necesare pentru a determina schimbari a fost ridicat la eel mai inalt prag, el a variat in mod.

Desigur, a fost riecesar bunul simt, iar modificarile majore pentru a rezolva probleme ruinate au necesitat mai muIte date decat modificarile minore pentru a rezolva probleme majore,. Proponentii argumentau di noile diagnostice sunt necesare pentru a ameliora acoperirea sistemului prin includerea unui grup de indivizi care erau nediagnosticabili In DSM-III-R sau diagnosticabili numaila rubrica fora alta specijicatie.

Noi am decis Insa di, in general, noile diagnostice trebuie incluse in sistem numai dupa ceeercetarea va stabili di acestea trebuie sa fie incluse si nu sa Ie includem pentru a stimula cercetarea. Nici 0 clasificare a tulburarilor mentale nu poate avea un numar suficient de categorii specifice pentru a cuprinde orice tablou clinic imaginabil.

Categoriile fora alta specificafie sunt prevazute pentru a acoperi nu rarele tablouri clinice care se afla la limita definitiilor categoriale specifice,. Versiuni ale schitelor criteriiIor de diagnostic pentru cercetare ale ICD-l0 au fost incluse ca alternative pentru a. Una dintre cele mai importante utilizari a DSM IV a fost aceea de instrument educational. Aceasta este valabil in special pentru textul descriptiv care acompaniaza seturile de criterii ale tulburarilor DSM-IV.

Scopurile acestei revizuiri a textului sunt multiple: Nu au fest avute in vedere modificari ale seturilor de criterii, nu au fost primite nici un fel de propuneri de includere a unor noi tulburari, a unor noi subtipuri sau de modificari ale statusului categoriilor din anexele DSM-IV. Cele ai multe dintre modificarile bazate pe Iiteratura propuse au avut loc in sectiunile clemente si tulburari asociate care include si datele de laborator. Anexa D vezi pag.

Desi acest volum este intitulat Manual de Diagnostic pi Statisiicd a Tulburiirilor Mentcle, termenul de iulburare menialii din nefericire implies 0 distinctie Intre tulburarile I,lnelltalell si tulburarile l,sol11atice" r care este un anacronism. Indiferent de cauza care l-a generat, el trebuie considerat in m. Nici comportamentul deviant de ex. DSM-IV este 0 clasificare categoriala care divide tulburarile mentale in tipuri pe baza unor seturi de criterii eu elemente care Ie definesc..

Cu toate acestea, trebuie recunoscute si. De asemenea, nu exista nici 0 afirmatie ca toti indivizii descrisi ca avand aceeasi tulburare mentala sunt identici sub toate. Acest punct de vedere permite 0 mai mare flexibilitate in utilizarea sistemului, Incurajeaza acordarea de mai multa atentie cazurilor Iimita si subliniaza necesitatea procurarii de inforrnatii clinice suplimentare care sa mearga dincolo de diagnostic.

Recunoscand heterogenitatea tablourilor clinice, DSM-JV include adesea seturi de criterii politetice, din care individul necesita prezenta numai a unui subset de itemi dintr-o lista mai lunga de ex. Descrierile dimensionale numerice sunt mult mai put in familiare? In plus, nu exista inca nici un acord asupra alegerii dirrtensiunilor optime care sa fie utilizate pentru scopurile clasificarii.

DSM-IV este 0 clasificare a tulburarilor mentale care a fast elaborate pentru a fi utilizata in conditii clinice, de lnva.! Categoriile diagnostice, criteriile si descrierile din text sunt destinate utilizarii de catre persoane eu. DSM-IV sa nu fie aplicat mecanic de catre persoane neantrenate. Criteriile de diagnostic specifice incluse In DSM- N sunt destinate sa serveasca drept ghid spre a fi informat prin judecata clinics si nu spre a fi utilizate in maniera unei carti de bucate.

De exemplu, exercitarea judecatii clinice poate justifica acordarea unui anumit diagnostic unui individ chiar daca tabloul clinic nu satisface criteriile complete pentru diagnosticul respectiv, atat timp cat simptomele prezente sunt persistente si severe. Pe de alta parte, lipsa de familiarizare eu DSM-IV sau aplicarea exeesiv de flexibila si idiosincratica a criteriilor sau conventiilor DSM-IV reduce substantial utilitatea sa ca limbaj comun de cornunicare.

Pe langa necesitatea unui antrenament si a judecatii clinice, este, de asemenea, importanta metoda colectarii datelor. ApIicarea corecta a criteriilor de diagnostic incluse in acest manual necesita a evaluare care acceseaza in mod direct informatia.

Cand descrierile textuale, criteriile si diagnosticele DSM-IV sunt utilizate In scopuri medico-legale, exista riscuri sernnificative ca informatiile diagnostice sa fie utilizate sau Intelese in mod eronat. Aceste pericole apar din cauza acordului imperfect dintre problemele de interes esential pentru lege si informatia continuta intr-un diagnostic clinic.

In cele mai multe situatii, diagnosticuI clinic al unei tulburari mentale a DSM-IV nu este suficient pentru a stabili existenta in scap legal a unei J,tulburari mentale' I "incapacitati mentale", J1D1aladii mentale" sau "defect mental". Exact pentru faptul di deteriorarile, capacitatile si incapacitati! Cei care iau decizii nonclinice trebuie sa fie atenti Ia faptul ea un diagnostic nu are nici un fel de implicatii obligatorii referitoare la cauzele tulburarii mentale a individului sau la deteriorarile asociate cu aceasta.

Includerea unei tulburari. De asemenea, faptul ea tabloul clinic al unui individ satisface criteriile pentru un diagnostic DSM-IV nu comports nici un fel de implicatii referitoare la gradul de control al individului asupra comportamentului care poate fi asociat eu tulburarea.

Chiar cand controlul diminuat asupra propriului comportament este un element al tulburarii, a avea diagnosticuI in sine nu demonstreaza ca un anumit individ este. Cunostintele noi obtinute din cercetare sau experienta clinics vor duce indubitabil Ia 0 crestere a intelegerii tulburarilor incluse in DSM-IY, la identificarea de noi tulburari si Ia excluderea unor tulburari din clasificarile viitoare. Textul si seturile. Cand sunt utilizate. De exernplu, cand prezenta unei tulburari rnentale este invocate pentru 0 decizie legaUi 'ulterioara de ex.

Clinicienii sunt chemati sa evalueze indivizi din. U11 clinician care nu este familiarizat ell nuantele cadrului cultural de referinta al. De exemplu, anumite practici religioase salt credinte de ex.

ApIicarea criteriilor tulburarii de personaIitate transversal prin conditii culturale poate fi extrem de dificila din cauza largii variatii culturale in conceptele de sine, stilurile de comunicare si mecanismele de a face fatalO. Larga acceptare intemationala a DSM sugereaza ca aceasta clasificare este utila in descrierea tulburarilor mentale, asa cum sunt ele experientate de indivizii din Intreaga lume.

Aceasta sectiune descrie modurile in care diversele fonduri culturale afecteaza continutul si. Al doilea tip de informatie culturala oferita se refera la "silldroatnele circumscrise cultural" care au fost descrise intr-una sau In cateva societati din lume, DSM-IV.

Prevederea unei sectiuni specifice culturii 'in textul DSM-IV, inc1uderea unui glosar de sindroame circumscrise cultural si prevedera unei scheme pentru formularea culturala sunt destinate sa creasca aplicarea transculturala a DSM Se spera ca aceste noi elemente VO! Pentru a formula un plan de tratament adecvat, clinicianul ,'a necesita: Termenii de tulburare meniald si de condiiie medicaid generalii sunt utilizati peste tot In acest manual.

TermenuI de tulburare menialii a fost explicat rnai sus. Trebuie recunoscut ca acestia sunt pur si simplu termeni conventionali si nu trebuie Iuati in sensul ca ar exista vreo distinctie fundamentals lI'ltre tulburarile mentale si condiriile. Manualul Incepe ell instructiuni referitoare Ia utilizarea manualului pag.

Aceasta este urmara de criteriile de diagnostic pentru fiecare dintre categoriile diagnostice ale DSM-IV acompaniate de un text descriptiv Cpag. Ele nu cuprind Insa toate conditiile pentru care pot fi tratati oamenii sau care pot fi teme adecvate pentru eforturile cercetarii,. Considcratiunile de ordin clinic si stiintific implicate in clasificarea acestor conditii ca tulburari mentale nu pot fi pe deplin relevante pentru rationamente legale, de exemplu, care iau in consideratie aspecte cum ar fi responsabilitatea individului, stabilirea incapacitatii si competentei,.

Aq'U 'R': A lilt Pentru unele diagnostice de eX91 retardarea mentala, tulburarea afectiva indus a de 0 substanta , codul cores-. Denumirile unora dintre tulburari sunt urmate de tenneni alternativi pusi lntre paranteze, care, In cele mai multe cazuri, sunt denumirile DSM-III R ale tulburarilor,.

Utilizarea codurilor diagnostice este fundamentals pentru stocarea inregistrarilor medicale. Codifiearea diagnosticelor usureaza strangerea de date, recuperarea ;;i compilarea informatiei statistice. Deexemplu, in Statele Unite, utilizarea acestor coduri a fost mandatata de Health Care Financing Administration in seop de rambursare prin sistemul Medicare.

De exemplu, tulburarea deliranta este subtipata pe baza continutului ideilor delirante in sapte subtipuri: Specificantii of era oportunitatea de a descrie 0 subgrupare mai omogena de indivizi eu tulburarea, care au in comun anumite elemente de ex. Desi 0 a cincea cifra este destinate uneori sa eodifice un suhtip sau specificant de ex.

Un diagnostic DSM-IV este aplicat de regula sHirii prezente a individului 9'i nu este utilizat, In general, pentru a indica diagnosticele anterioare din care individul s-a recuperat. Urmatorii specificanti, indicand severitatea si evolutia, pot fi mentionati dupa diagnostic: Pentru majoritatea tulburarilor pot fi utilizate urmatoarele linii directoare:. Sunt prezente purine, daca nu chiar nici un simptom In exces fata de cele cerute pentru a pune diagnosticul, iar simptomele nu due decat lei 0 deteriorare minora in functionarea sociala sau profesionala..

Dupa 0 perioada de timp de remisiune complete, clinicianul poate considera individul ca recuperat, si, ca atare, nu va mai codifica tulburarea ca diagnostic curent. Diferentierea remisiunii complete de recuperare necesita luarea in consideratie a mai multor factori, incluzand evol up-a caracteristica a tulburarii, timpul scurs de la ultima perioada de perturbare, durata totala a perturbarii si necesitatea de evaluare continua sau de.

Istoric anterior. Pentru anumite scopuri, poate fi utila notarea istoricului criteriilor care au fost satisfacute pentru 0 tulburare, chiar cand se considera ca individul s-a recuperat din ea. Criterii specifice pentru a defini formele usoara, moderate 9i severa, au fast prevazute pentru urmatoarele tulburari: Nu rar in practica clinical indivizii, dupa 0 perioada de timp In care criteriile complete pentru tulburare nu mai sunt satisfacute adica, se afla in remisiune partiala sau complete, ori sunt recuperati , pot dezvolta simptome care sugereaza 0 recurenta a tulburarii lor initiale, dar care nu satisface complet pragul pentru acea tulburare, dupa cum este specificat in setul de criterii.

Este 0 problema de judecata clinica, cum ar fi mai bine sa se indice prezenta acestor simptome. Sunt aplicabile urmatoarele alternative:. Cand unui individ, in situatia de pacient internat in spital, i se pun mai multe diagnostice, diagnosticul principal este conditia stabilita dupa examenul clinic a fi principalul responsabil de internarea in spital a individului.

Cand unui individ ii este pus mai mult decat un singur diagnostic, in situatia de pacient ambulatoriu, motivul consultatiei este conditia care este principalul responsabiI pentru serviciiIe de asistenta medicala ambulatorie primite in timpul consultatiei, tn cele mai multe cazuri, diagnosticul principal sau motivul consultatiei este, de asemenea, principalul centru al atentiei sau tratamentului.

Cand diagnosticul principal este 0 tulburare depe axa II acest lucru este indicat prin mentionarea sa, primul. Restul tulburarilor sunt mentionate In ordinea importantei lor pentru atentie si tratament. SpecificantuI de provizoriu poate fi utilizat cand exista prezumtia ferma di in cele din urma criteriile pentru tulburare vor fi satisfacute pe deplin, dar in prezent nu.

Clinicianul poate indica incertitudinea diagnostica prin mentionarea expresiei ,, provizoriu II dupa diagnostic. De exemplu, individul pare a avea 0 tulburare depresiva majora, dar este incapabil sa prezinte un istoric adecvat pentru a se putea stabili ca toate criteriile sunt satisfacute. Din cauza diversitatii tablourilor clinice, este imposibil pentru nomenclatura diagnostics sa acopere orice situatie posibila, Din aceasta cauza, fiecare clasa diagnostics are eel putin 0 categorie fara alta specificatie FAS , iar uneIe clase au mai multe categorii FAS.

Exista patru situatii in care este oportun un diagnostic FAS: Aceasta se intampla, fie atunci cand simptomele sunt sub pragul diagnostic pentru vreuna dintre tulburarile specifice, fie cand exists un tablou clinic atipic sau mixt,. TabeluI urmator prezinta diversele rnoduri in care dinicianul poate indica incertitudinea diagnostics:. Inforrnatie inadecvata pentru a putea face vreo [udecata diaqnostica In legatura cu un diagnostic sau conditle de pe axa I.

Este dlspcniblla suficienta informatie pentru a exclude 0 tulburare psihotica, dar alta speclficatie in plus nu este posiblla,. Este disponibila suficierrta lnformatie pentru a. Este dlsponiblla suficienta informatle pentru a indica ctasa tulburarf prezente, dar alta speclficatle in plus nu este posibila, fie pentru ca nu exista suficienta informatle pentru a pune.

Este disponibila suficlenta lnformatie pentru a pune un diagnostic "de Iucru", dar clinicienul doreste sa indice un.

Structured Clinical Interview For DSM-IV (SCID-I/SCID-II) | SpringerLink

Cele mai multe seturi de criterii prezentate in acest manual includ criterii de excludere, necesare pentru a stabili Iimitele dintre tulburari si pentru a darifica diagnosticele diferentiale, Multe dintre diversele formulari ale criteriilor de excludere din seturile de criterii ale DSM-IV reflects diferitele tipuri de relatii posibile dintre tulburari:. JI Acest criteriu de excludere este utilizat pentru a defini 0 ierarhie I11tre tulburari pe tot cursu!

De exemplu, diagnosticul de tulburare depresiva majora nu mai poate fi pus, odata ce a survenit un episod maniacal; si trebuie sa fie schimbat ell diagnosticu! De exemplu, dements nu este. Exista trei situatii in care criteriile de excludere ai sus mentionate ajutala stabilirea unei ierarhii diagnostice si deci previn diagnosticele multiple sau la scoaterea in evidenta a consideratiunilor de diagnostic diferential si deci descurajeaza diagnosticele multiple:.

Q Cand 0 tulburare mentala datorata unei conditii: IICriteriile n-au fost niciodata satisfacute pentru De exemplu, panica cu agorafobie include criteriul "nu este explicate mai bipe de fobia sociala", iar fobia socials include criteriul i. Jn unele cazuri, ambele diagnostice pot fi adecvate. Adesea este dificil de stabilit daca simptomatologia prezentata este indusa de 0 substanta, adica, daca esre consecinta fiziologica directa a unei intoxicatii sau abstinente de 0 substanta, a uzului unui medicament sau expunerii la un toxic.

Evidenta din istoric, examenul somatic sau datele de laborator, a faptului ca perturbarea este consecinra fiziologica directs a unei conditii medicale generale,. A afirma ca acest criteriu este satisfacut, in special in termeni de functionare a rolului, este inerent 0 judecata clinica dificila.

Utilizarea de informatii obtiriute de la membrii familiei si. Procedee de inregistrare. De asemenea, in aceasta sectiune sunt mentionate si alte tulburari mentale asociate eu tulburarea in discutie. Daca sunt. Aceasta sectiune include informatii in legatura ell simptomele, obtinute din istoric, sau datele notate in timpul examenului somatic, care pot fi de importanta diagnostics, dar care nu sunt esentiale pentru diagnostic, de exemplu eroziunea dentara din bulimia nervoasa..

De asemenea, sunt incluse acele tulburari codificate in afara capitolului de "Tulburari mentale si de comportament" aI lCD, care sunt. Cat despre tulburarile mentale asociate, tipul de asociatie adica, precede, apare concomitent sau este consecinta a este spedficat, daca este cunoscut - de exemplu di ciroza este 0 consecinta a dependentei alcoolice.. Elemente specifice culturii, eta! Pattern fami'lial, Aceasta sectiune descrie date despre frecventa tulburarii printre rudele biologice de graduI I ale eel or ell tulburarea, in comparajie eu frecventa in populatia generala.

Ea indica, de asemenea, alte tulburari care tind sa survina mai frecvent la membrii familiei celor eu tulburarea, Informatiile referitoare. Diagnostic diferential. Aceasta sectiune discuta cum sa se diferentieze tulburarea respectiva de alte tulburari care au prezente unele caracteristici similare.. Prima sectiune este destinate II Tulburarilor diagnosticate de regula pentru prima data in perioada de sugar, In copilarie sau adolescenta".

Aceasta unpartire a clasificarii in raport ell etatea Ia prezentare este facuta pentru comoditate si nu este absolute. Termenul de I,. De exemplu, textul si criteriile pentru tulburarea afectiva indusa de 0 substanta si pentru tulburarea afectiva datorata unei conditii medicale generale sunt incluse In sectiunea tulburarilor afective.

Sectiunea II Tulburarilor de adaptare' este organizata diferit, prin aceea ca aceste tulburari sunt bazate pe etiologia lor comuna de ex.

De aceea, tulburarile de adaptare includ 0 varietate de tablouri elinice heterogene de ex. Anexa A: Arborii de decizie pentru diagnosticul diferential.. Aceasta anexa contine sase arbori de decizie pentru tulburarile mentale datorate unei conditii. Anexa B: In plus, mai sunt inclusi descriptori dimensionali alternativi pentru schizofrenie si un criteriu B alternativ pentru tulburarea distimica. Anexa C: GlosaruI de termeni tehnici. Aceasta anexa confine definitii de glosar ale un or termeni selectati pentru a ajuta pe cei care folosesc manualul in aplicarea seturilor de criterii.

Anexa D: Anexa E: Ea a fast inclusa pentru a usura selectarea codurilor diagnostice. Anexa F: Anexa G: Codurile ICD.. Aceasta anexa confine 0 lista a codurilor ICDCM pentru conditiile medicale generale selectate si a fost prevazuta pentru a u9ura codificarea pe axa III. Aceasta anexa prevede, de asemenea, codurile E din ICDCM pentru medicamentele selectate, prescrisein doze terapeutice si care cauzeaza tulburari induse de 0 substanta.

Codurile E pot fi codificate optional pe axa I, imediat dupa tulburarea eu care sunt in Iegatura de ex. Anexa H: Clasificarea DSM.. In cea mai mare parte a lumii, sistemul oficial. Anexa I: Aceasta anexa este impartiHi in doua sectiuni.

A doua este un glosar de sindrome circumscrise cultural. Anexa J: Aceasta anexa Iisteaza numele consilierilor si participantilor Ia testarea in teren, si a altar persoane si organizatii care au contribuit la elaborarea DSM- Iv. Anexa K: Daca criteriile sunt satisfacute actualmente, unul dintre urmatorii specificanti de intensitate pot fi notati dupa diagnostic:.

Tulburlrile diagnosticate de regull pentru prima datlln '. Delirium datorat.. A se codifica prezenia sau absenta unei tulburiiri de comportament cu cea de a cincea cifra pentru dements datorata unei conditii medicale generale:.

De specificat tipul: Tulburirile uzului de inhalante Episodica, cu simptome reziduale interepisodice ide specificnt dadi: Episod unic in rernisiune partials de specificat dacd: De spec ifica t iipul: A se codiiica starea cureniii a tulburiirii depresive majore sau a tulburiirii bipolare cu cea de a cincea cifra ca:. De speci[icat: Urmiitorii specijicanti se aplidi iulburiirilor ajectiue pentru episodul curent sau eel mai recent ea notaii:. Ox episod maniacal unic a, c, f De specificat dam; mixt.

De speciiiau tipul: Anxietate generalizata Tulburarea anxioasa da torata.. De specificat dadi: De specificat iipul: De speciiicai. H0 I WI WI.. V61 t9 Problema relationala in legatura ell 0 tulburare mentala sau eu 0 conditie medicala generals. Utilizarea sistemului multiaxial faciliteaza 0 evaluare cuprinzatoare si sistematica, ell acordarea de atentie diverselor tulburari mentale si conditii medicale. Un sistem multiaxial prevede un format convenabil de organizare si comunicare a informatiilor clinice, de captare a complexitatii situatiilor clinice si de descriere a heterogenitatii indivizilor care prezinta acelasi diagnostic.

In afara de aceasta,. Pentru acest motiv, la finele acestei sectiuni sunt prevazute modele pentru raportarea rezultatelor unei evaluari DSM-IV fara aplicarea sistemului multiaxiaI oficial.

Axa I este destinate raportarii tuturor tulburarilor si conditiilor din clasificare, eu exceptia tulburarilor de personalitate si a retardarii mentale care sunt raportate pe axa II. Grupele majore de tulburari de raportat pe axa I sunt mentionate In casera de mai jos. De asemenea, de raportat pe axa I sunt si alte conditii care se pot afla in centrul atentiei clinice. Daca este prezenta mai mult decat 0 singura tulburare pe axa I, diagnosticul principal sau motivul consultatiei vezi pag..

Understanding the changes in DSM-5

Cand un individ are, arat pe axa If cat si pe axa II, cate 0 tulburare, diagnosticul principal sau motivul. Daca un diagnostic pe axa I este amanat pana la srrangerea de inforrnatii suplimentare, acest fapt trebuie sa fie codificat ca Utbdd nto. Ea poate fi utilizata, de asemenea, pentru a nota elementele dezadaptative de personalitate remarcabile si mecanismele de aparare. Mentionarea tulburarilor de personalitate si a retardarii mentale pe 0 axa separate asigura acordarea de consideratie prezentei posibile a tulburarilor de personalitate si retardarii mentale, care altfel pot fi treeute ell vederea cand atentia este concentrata asupra unor tulburari de regula mai floride de pe axa 1.

Oops, looks like the page is lost.

Codificarea tulburarilor de personalitate pe axa II nu trebuie sa fie considerata ca implicand faptul ca patogeneza lor sau di alegerea tratamentului adecvat sunt fundamental diferite de cele pentru tulburarile codificate pe axa I.

Tulburarile de codificat pe axa II sunt mentionate in caseta de. Cand un individ are, atat pe axa I, cat si pe axa II cate un diagnostic, iar diagnosticul de pe axa II este diagnosticul principal sau motivul consultatiei, acest lucru trebuie indicat prin adaugarea expresiei calificative de ,, diagnostic principal " sau de ,, motiv al consultatiei " dupa diagnosticul de pe axa II. Daca nu este prezenta nici. Daca un diagnostic de pe axa II este amanat pana la strangerea de inforrnatii suplimcntare, acest fapt va fi codificat ca Axa II poate fi, de asemenea, utilizata pentru a indica elementele dezadaptative de personalitate remarcabile care nu satisfac pragul pentru 0 tulburare de personalitate in asemenea cazuri, nu trebuie utilizat nici un numar de cod - vezi exemplul 3 de la pag.

Axa III este destinata raportarii conditiilor medicale generale care sunt potential relevante pentru. ScopuI distingerii conditiilor medicale generale este acela de a incuraja aprofundarea in evaluare si de a creste comunicarea dintre cei care se ocupa de ingrijirea sanata.!

Conditiile medicale generale pot fi in legatura ell tulburarile mentale Intr-o varietate de moduri. De exemplu, cand hipotiroidismul este cauza directa.

Exista unele situatii in care conditiile medicale generale sunt inregistrate pe axa ill din cauza importantei lor pentru mtelegerea globala sau tratamenrul individului en tulburarea mentala, 0 tuIburare de pe axa I poate fi 0 reactie psihologica la 0 conditie medicala de pe axa III de ex. Unele conditii medicale generale pot sa nu fie in relatie directs cu tulburarea mentala, dar cu toate acestea sa aiba irrtportante implicatii prognostice sau de tratament de ex.

Cand un individ are mai mult decat un singur diagnostic relevant pe axa ill,. Dad nu este prezenta nici 0 tuIburare pe axa ill, acest fapt trebuie indicat prin notatia. Nici un diagnostic". Daca un diagnostic de pe axa m este amanat pana la strangerea de informarii suplimentare, acest fapt trebuie indicat prin mentiunea I,Axa ITI:. J til If """l Ill' III. Problema psihosociala sau de mediu poate fi un eveniment de via! Asanumirii stresori pozitivi, cum ar fi promovarea in functie, trebuie sa fie mentionati numai daca constituie sau due la 0 problema, ca atunci cand 0 persoana are dificultati in a se adapta Ia 0 situatie noua, Pe langa faptul de a juca un rol in initierea sau exacerbarea unei tulburari m.

Cand un individ are multiple probleme psihosociale sau de mediu, clinicianul poate nota atatea cate considera a fi relevante.

In general, clinicianul trebuie sa noteze numai acele probleme psihosociale sau de mediu care au fost prezente in. Insa, cand 0 problema psihosociala sau de mediu se aHa in centrul atentiei dinice, aceasta trebuie, de asemenea, sa fie inregistrata pe axa I; cu un cod provenit din sectiunea rrAIte conditii care se pot afla in centrul atentiei clinice" vezi pag.

Axa V este destinata raportarii opiniei clinicianului asupra nivelului global de functionare aI individului. Aceasta informatie este utila pentru planificarea tratamentului si masurarea impactului sau si predictia deznodamantului.

Scala GAF poate fi extrem de utili! Scala GAF este destinate numai aprecierilor referitoare la functionarea psihologica, sociala si profesionala. Instructiunile specifics I,a nu se include deteriorarea in functionare datorata restrictiilor somatice sau de mediu ",.

Scorul GAF se calculeaza in cadrul unei anumite decile daca, fie severitatea simptomelor, fie nivelul de functionare cad In categoria respectiva, De exemplu, prima parte a categoriei descrie IIsirnpto11le severe de ex.

You might also like: SEPTUAGINT GREEK PDF

Trebuie retinut di in situatiile In care severitatea simptomelor si severitatea nivelului de functionare sunt discordante, scorul GAF final reflects. La fel, scorul GAF pentru un individ eu simptomatologie psihologica minima, dar ell deteriorare semnificativa in functionare de ex. In scopul explicarii variabilitatii de la 0 zi la alta a functionarii, scorul GAF pentru II perioada curenta" este operationalizat drept eel mai scazut nivel de functionare.

PAS 1: Se incepe de la cel mai ridicat nivel si se evalueaza fiecare categorie punandu-se intrebarea: PAS 2: Se deplaseaza in jos pe scala pana este atins scorul care exprima celmai bine severitatea simptomelor individului sau a nivelului de functionare, indiferent de care este mai rau. PAS 3: PAS 4: Pentru a stabili scoruI GAF specific in cadrul unei categorii selectate de ,10 puncte, trebuie sa se ia in consideratie faptuI daca individul functioneaza la eel mai malt sau la eel mai scazut pol al scalei de 10 puncte.

De exemplu, sa Iua cazul unui individ care aude voci care nu-i influenteaza comportamentul de ex. Daca vocile survin relativ rar odata pe sapHimana sau chiar mai rar , un scor de 39 sau 40 pare a fi eel mai corespunzaror, Din contra, daca individul aude voci aproape continuu, un scar de 31 sau 32 pare a fi mai adecvat. In unele cazuri, poate fi uti! In acest seap este inclusa in anexa B vezi pag. Functionarea psihologica, socials si profesionala se considera pe un continuum ipotetic de sanatate-rnaladie rnentala.

Structured Clinical Interview For DSM-IV (SCID-I/SCID-II)

Nu se include deteriorarea in functionare datorata restrictiilor somatice sau de mediu. Cod Nota: A se utiliza coduri intermediare cand sunt corespunziitoare, de ex. Estimarea functlonarll psihofogice globale pe scala A Proce. Axa 11 V71 TOg ,,: Urmatorul formular este oferit ca una din posibilitatile de raportare a evaluarilor multiaxiale.

De specificat: I d d -, zzLzIs' IIi""'" vr m""': Clinicienii care nu doresc sa utilizeze formatul multiaxial pot, pur si simplu, lista doar diagnosticele corespunzatoare. Diagnosticul principal sau motivul. Adultiipot fi, de asemenea, diagnosticati eu tulburari incluse in aceasta sectiune a tulburarilor diagnosticate de regula pentru prima data in perioada de sugar, in copilarie sau in adolescenta, daca tabloullor clinic satisface criteriile de diagnostic relevante de ex.

De asemenea, daca un adult a prezentat in copilarie simptome care au satisfacut complet criteriile pentru 0 tulburare, iar acUD1 prezinta doar 0 forma atenuata sau reziduala, poate fi indicat specificantul "in remisiune partiala" de ex.

Variatiile in prezentarea unei tulburari, atribuibile unui stadiu de dezvoltare a individului, sunt descrise intr-o sectiune a. Retardarea mentala, Aceasta tulburare este caracterizata printr-o functionare intelectuala semnificativ sub medie un QI de aproximativ 70 sau sub ell debut inainte de etatea de 18 ani si prin deficite sau deteriorari concomitente in functionarea adaptativa.

Sunt prevazute cod uri separate pentru retardarea mentala. Aceste tulburari se caracterizeaza printr-o functionare scolara substantial sub cea expectata, data fiind etatea cronologica a persoanei,. Tulburarils diagnosticate de regula pentru prima data in Perioada de Sugar, in Copilarie sau in Adolescerrta. Tulburarea aptitudinilor motorii. Aceasta include tulburarea de dezvoltare a coordonarii, care este caracterizara printr-o coordonare rnotorie, substantial sub cea asteptata, data fiind etatea cronologidi a persoanei si inteligenta masurata,.

Tulburarile de comunicare. Tulburarile de dezvoltare pervasiva. Intermediate disorders would be represented by events with mixed symptoms of depression and anxiety. Thus, in the dimensional model, different from the categorical one, depression and anxiety are considered the expression of the same pathology.

This makes us think of the concept of spectrum, term used as a metaphor of the physic phenomenon of light decomposition, which takes place when it passes through a prism.

Similarly, the spectrum of a mental disorder, which the DSM-IV can not cover, includes predictive symptoms that arise during childhood, and prodomal and peripheral symptoms, which occur together with typical symptoms, or which appear with sufficient magnitude to mask them. Some groups will be sub-divided into other diagnostic categories, thus widening even more the list of mental disorders.

This is what is likely to happen with bipolar mood disorders I and II. The bipolar disorder III is characterized by symptoms of patients who naturally develop only depression episodes and start to have mania or hypomania episodes as well, which are triggered by antidepressant drugs.

The bipolar disorder IV seems to develop in people with hyperthymic temperament who develop episodes of depression, which are in general very severe with high risk of suicide.

The recovery of psychopathologic statuses, neglected by the current classificatory systems, such as hyperthymic alterations, firstly described by Kurt Schneider, is admirable from the scientific point of view. The classic division of schizophrenia into the subtypes paranoia, hebephrenia, catatonia and simple may be seen in a new way, having as reference the positive symptoms delusions and delirious ideas and the negative ones cognitive deficits.

This results from findings of studies performed with last generation imaging techniques. The schizophrenic patients with predominantly negative symptoms have higher frequency of alterations in some brain structures that act in a correlate way as compared to patients with positive symptoms. The positron emission tomography PET allows for an in vivo evaluation of the brain flow, which shows to be decreased in the prefrontal cortex, cerebellum and thalamus, the information sensorial filter.

The cerebellum coordinates cognition, language and motor skills. The term cognitive dysmetria has been used to characterize such disorder found in schizophrenia. If future studies confirm the cognitive loss of logic associations, they will be considered the main signal for the diagnostic of schizophrenia, confirming Bleuler original description of the start of the 21st century. Thus, similarly to the dysthymic disorder - firstly acknowledged as a personality disorder and later described as a category from axis I - the borderline personality disorder would not be considered an isolated clinical condition anymore and would be part of the bipolar disorder spectrum; the schizotypal personality disorder, schizoid and paranoid would be included in schizophrenia.

Currently, several clinical research have been conducted with the goal of acknowledging and grouping symptoms that are not typical, but that mix or blur the major symptoms and are not in the DSM-IV list of diagnostic criteria. The objective is to narrow the gap between the categorical and the dimensional models.

The partnership between both universities will allow for comparisons among different population. The first results will be published in a partnership, in the near future.

As an example, we will briefly describe the work developed with panic disorder that is currently ongoing. The Spectrum Project comprises the assessment of different anxiety and mood disorders. Two scales of diagnostic evaluation were specifically developed for panic disorder.

Both comprise the following items: 1. Over the last years, the use of the DSM-IV has provided significant scientific advances in the clinical practice and epidemiologic study of mental disorders. It also made possible a wide communication between psychiatrists and psychologists through a language that could be understood all over the world. Its use, however, is limited, as it does not replace the study of the classical treaties of psychology, psychopathology and psychiatry, nor the clinical experience and the training resulting from practice.

Hybrid models that try to join the categorical and dimensional models, comprising psychiatrists and psychologists, have been currently developed, providing promising perspectives for the development of our specialty. Freud S. Stone MH. A cura da mente. Porto Alegre: Artmed; Feinstein AR. The pre-therapeutic of co-morbidity in chronic disease.

J Chron Dis. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Washington: APA; J Bras Psiquiatr. Spanemberg L, Juruena MF.

Rev Psiquiatr RS. Systematic changes in cerebral glucose metabolic rate after successful behavior modification treatment of obsessive-compulsive disorder.